Privatlivsbetingelser

Persondatapolitik.                        

Casino Marienlyst A/S                    
CVR-nr.: 17088289                        
Nordre Strandvej 2                    
3000  Helsingør, Danmark                    

Når du registrerer dig med en poker profil på Casino Marienlysts hjemmeside indsamler vi
følgende oplysninger:

Navn                            
Fødselsdato                            
Adresse                            
E-mail                            
Telefon nummer                        
    
Personoplysningerne registreres hos Casino Marienlyst og opbevares  så længe du har
en registreret poker profil. Poker profiler der har været inaktive i 2 år, slettes.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen
til dig, behandle evt. reklamationer, forbedre vores tilbud og anbefalinger samt af hensyn til
vores regnskab og gældende kasino lovgivning.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved
afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke
oplysninger der indsamles og hvorfor.

Følgende grupper af medarbejdere har adgang til de registrerede oplysninger: ledelsen,
salg og markedsføring, administration og bogholderi.  

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne
procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os
således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige
oplysninger. Personoplysninger opbevares i elektroniske databaser hvortil adgangen
er sikret med individuelt bruger id og password.
Rettighedssystemet i de elektroniske databaser sikrer at kun de personer der er
tiltænkt adgang får adgang til relevante data. Ydermere er adgangen til Casino
Marienlysts systemer sikret med individuelle konti og passwords. De elektroniske
oplysninger er derudover beskyttet ved firewall og antivirusprogram.
    
Som registreret hos Casino Marienlyst har du en række rettigheder ifølge
Persondataforordningen.                    
Du har ret til:                        
# at få indsigt i hvilke oplysninger Casino Marienlyst har registreret om dig på hjemmesiden.
# at få urigtige personoplysninger berigtiget            
# at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes i direkte markedsføring.
# at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
# at få dine personoplysninger slettet.                
# at flytte dine personoplysninger. (Dataportabilitet)


Henvendelse i forbindelse med ovennævnte skal rettes til        
Casino Marienlyst via e-mail: thomas.kajshoj@casinos.dk    

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til
Datatilsynet. Den aktuelle kontakt adresse er: www.datatilsynet.dk    

Hvis anmodninger fra en registreret er åbenbart grundløse eller    
overdrevne, især fordi de gentages, kan den dataansvarlige enten:    
a)    Opkræve et rimeligt gebyr (200,-) under hensyntagen til de    
    administrative omkostninger ved at give oplysninger eller    
    meddelelser eller træffe den ønskede foranstaltning.    
b)    afvise at efterkomme anmodningen.

(Bevisbyrden for, at anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, påhviler den dataansvarlige, Jvf.PDL, kapitel 3, afd. 1, artikel 12, stk.5.)